• blagajna@zagrebackiplesnicentar.hr
  • +385 1 6189 565
  • Facebook
  • Rating: 4,9 (11)

Zagrebački plesni centar / Zagreb Dance Center

DOBRO DOŠLI U ZPC - središnji prostor suvremenog plesa u Hrvatskoj koji podupire domaće i strane plesne umjetnike u njihovu stvaranju te potiče jačanje dinamične plesne scene.
Zagrebački plesni centar (ZPC) središnja je institucija suvremenog plesa u Hrvatskoj koja podupire domaće i strane plesne umjetnike u njihovu stvaranju te potičući jačanje dinamične plesne scene ima važnu kulturnu i edukativnu ulogu. Uz osiguravanje umjetnicima adekvatnih radnih i izvedbenih uvjeta, glavne su zadaće Zagrebačkog plesnog centra programiranje visokoprofesionalnih plesnih predstava putem repriznih izvedaba, poticanje novih trendova u umjetničkoj produkciji, ostvarivanje suradnje na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, osnaživanje međudjelovanja između plesne scene i kulturne javnosti, educiranje mlade publike te bolje integriranje plesne umjetnosti u šire slojeve društva. Pruža se potpora raznovrsnim inovativnim inicijativama suvremene plesne scene, zagovarajući različitost i pluralnost autorskih vizija, te motivira umjetnike, publiku i svu zainteresiranu javnost na zajedničko istraživanje i promišljanje koreografskih i drugih plesnih koncepata. -------------------------------------------------------- Zagreb Dance Center (ZPC) is the central institution of contemporary dance in Croatia, which supports Croatian and foreign dance artists in their creation, and encourages a propulsive and dynamic dance scene. The main tasks of Zagreb Dance Center are to secure adequate conditions for rehearsals and performances; to program highly professional dance shows and their repeat performances; to encourage new trends in artistic production; to collaborate on local, national and international level; to strengthen the interaction between dance scene and cultural public; to educate young audience; and to raise awareness and appreciation of contemporary dance amongst the general public. It supports various innovative initiatives, advocates diversity and plurality of artistic visions, and encourages artists, audience and the community to explore and analyze choreographic and other concepts together.