• salata@jarun.hr
  • 014617255
  • Facebook
  • Rating: 4,8 (118)

ŠRC Šalata

Športsko rekreacijski centar Šalata - Olimpijski bazen sa skakaonicom, otvoreno klizalište, stadion za koncerte s tribinama, kapaciteta cca 6000 posjetitelja, tenis tereni, trim kabinet
klizanje, plivanje, tenis, rekrativno vježbanje, kulturna događanja