• info@pogonkulture.hr
  • Facebook
  • Rating: 4,5 (72)

Pogon Kulture

Koncertna dvorana u Rijeci kapaciteta 600 stajaćih mjesta.