• modusklub.zagreb@gmail.com
  • 099/3539-713
  • Facebook
  • Rating: 0,0 (0)

MoDuS klub

Plesni studio Modus klub uspješno radi od 1994. godine na nekoliko lokacija u Zagrebu. Naša nova lokacija je VELESAJAM - PAVILJON 6, ali ćemo i nadalje nastaviti provoditi program sa predškolskom i školskom djecom u dječjim vrtićima Savica i Sopot.
Show dance, Modern, Jazz, Ritmika, Hip Hop, Callanetics, Klasični balet, Lambaerobica