Grad

Datum

Blagoslov oderanog koljena: frustracija i psihološki imunitet

Tribina grada Zagreba

Predavanja o aktivnom građanstvu

Fakultet političkih znanosti

Zagrebačka egiptološka škola - ZEŠ

Arheološki muzej u Zagrebu - AMZ